Hjulen på bussen


E7
Hjulen på bussen snurrar, runt, runt, runt,

D E7
runt, runt, runt, runt, runt, runt.

D
Hjulen på bussen snurrar runt, runt, runt,

E7 D
genom hela staden.

Dörrarna på bussen de öppnas och stängs,
öppnas och stängs, öppnas och stängs.
Dörrarna på bussen de öppnas och stängs,
genom hela staden.

Chauffören på bussen säger, gå längre bak i bussen,
gå längre bak i bussen, gå längre bak i bussen.
Chauffören på bussen säger gå längre bak i bussen.
genom hela staden.

Barnen på bussen säger blä, blä, blä,
blä, blä, blä, blä, blä, blä.
Barnen på bussen säger blä, blä, blä.
genom hela staden.

Papporna på bussen säger sch, sch, sch,
sch, sch, sch, sch, sch, sch.
Papporna på bussen säger sch, sch, sch.
genom hela staden.
E7 D