En kulen nattD
En kulen natt, natt, natt,

A7
min båt jag styrde


på havets vågade, vågade, våg

D D7
så skummet yrde.

G
Och vart jag sågade, sågade, såg

D
på havets vågade, vågade, våg,

A7
där ner i djupete ,pete, pete, pet,

D A7 D
en fisk jag såg och det var du
D A7 D7 G